image/svg+xml
Белорусский фонд мира Belarusian fund of peace
07.12.2017 / Администратор

Развлекательная программа, подготовленная для воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, подарила ребятам отличное настроение

Мальчики и девочки, посещающие центр, очень любят праздники.

Ведь каждый из них – очередная возможность поверить в чудо. На мероприятие, приуроченное ко Дню инвалидов, ребят пригласили в СШ №2. Присоединились к ним и их друзья – воспитанники социального приюта.

Подаренный праздник стал для детей большой радостью. Ведь на некоторое время они могли забыть о реальности и перенестись в сказку. А полна она была множества интересных игр, поучаствовать в которых пригласил добрый волшебник. Ребята с удовольствием присоединились к предложенным забавам, отгадывали загадки. За активность и находчивость получали сладкие угощения.

Конечно же, любой праздник несет в себе не только веселое настроение, но и приятные сюрпризы. Преподнесла их ребятам председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Наталья Господарик.

Развлекательная программа чередовалась с музыкальными номерами, подготовленными учениками гимназии №1. Очень понравилось мальчикам и девочкам музыкальное выступление педагога детской школы искусств Олега Хадукина.

– Такие мероприятия вызывают у наших детей улыбки и радость, дарят веру в чудо, – отметила директор центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Мария Жамойтина. – Этот праздник надолго останется в сердцах ребят. 

Забаўляльная праграма, падрыхтаваная для выхаванцаў цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі, падарыла дзецям выдатны настрой

Хлопчыкі і дзяўчынкі, якія наведваюць цэнтр, вельмі любяць святы. Бо кожнае з іх – чарговая магчымасць паверыць у цуд. На мерапрыемства, прымеркаванае да Дня інвалідаў, хлопчыкаў і дзяўчынак запрасілі ў СШ №2. Далучыліся да іх і іх сябры – выхаванцы сацыяльнага прытулку.

Падоранае свята стала для дзяцей вялікай радасцю. Бо на некаторы час яны маглі забыцца пра рэальнасць і перанесціся ў казку. А прынесла яна мноства цікавых гульняў, паўдзельнічаць у якіх запрасіў добры чараўнік. Рабяты з задавальненнем далучыліся да прапанаваных забаў, адгадвалі загадкі. За актыўнасць і знаходлівасць атрымлівалі салодкія пачастункі.

Вядома ж, любое свята нясе ў сабе не толькі вясёлы настрой, але і прыемныя сюрпрызы. Прынесла іх дзецям старшыня раённай арганізацыі ГА “Беларускі фонд міру» Наталля Гаспадарык.

Забаўляльная праграма чаргавалася з музычнымі нумарамі, падрыхтаванымі вучнямі гімназіі №1. Вельмі спадабалася хлопчыкам і дзяўчынкам музычнае выступленне педагога дзіцячай школы мастацтваў Алега Хадукіна.

– Такія мерапрыемствы выклікаюць у нашых дзяцей ўсмешкі і радасць, дораць веру ў цуд, – адзначыла дырэктар цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі Марыя Жамойціна. – Гэтае свята надоўга застанецца ў сэрцах хлопчыкаў і дзяўчынак.

Развлекательная программа, подготовленная для воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, подарила ребятам отличное настроение 2 Развлекательная программа, подготовленная для воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, подарила ребятам отличное настроение 1